Mogens Lichtenberg

DatePlaceSource
Born :27 May 1903Frederiksberg-

Occupation : Civilingeniør

Notes : LICHTENBERG Mogens Turistchef, Ci­vilingeniør, Lektor, M.T.Kha.p.p.; f. 27. Maj 1903 paa Frdbg.; Søn af Civilinge­niør Frants Lichtenberg og Hustru Asta f. Hoffmeyer; gift (3. Sept. 1929) m. Ebba L., f. 9. Aug. 1907 i Vording­borg Landsogn, Datter af Proprietær Hans Tvede Lind og Hustru Martha f. Johansen.

Cand. polyt. 1928; Handelsvidenska-belige Læreanstalts Diplom 1932; ansat i Akts. Atvidaberg, Kbhvn. i 1988 ok i Firmaet A W Kirkebye, Kbhvn. 1928-35; Lærer i Reklameteknik ved Han­delshøjskolen 1933-39, Lektor fra 1939; Afdelingschef i Turistforeningen for Danmark, Udlands-Afd. 1935-39; Turist­chef fra 1939.

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Klubndvalg fra 1933, af Dansk Reklame-Forenings Bestyrelse 1934-47. af Eks-amenskomitéen for det tekniske Selskabs Skolers Reklameundervisning fra 1939, af Dansk Reklame-Forenings Varemær­keudvalg fra 1940; Formand for Ar­bejdsudvalget, Reklamemessen 1940; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Naturfredningsforening fra 1936, af Repræsentantskabet for Den Person­lige Friheds Værn fra 1937 og af Cen­tralkomitéen for Finlandshjælpen, Ar­bejdsudvalget fra 1940; Medlem af Ju­stitsministeriets Propagandaudvalg fra 1940; Bestyrelses- og Kontrolraadsmed-lem i A/S Den nationale Friluftsscene fra 1937; Medlem af Royal Air Force Komiteen fra 1945: Formand for Besty­relsen for T I P Lichtenbergs Bagerier, De f orenede Skibsbrødfabrikker A./SsaJit! for A/S m Lichtenborgs Bageri fra 1941 •. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Rug;i Knækbrødsfabrik ok for Akte. Bade­anstalten København; Formand for Handelsvidenskabelig Reklameklub fra 1941; Medlem af Dansk Luftværnsfor-enings Landsraad fra 1941 og af Stats­ministeriets Udvalg vedr. Befolkningens Friluftsliv 1941-44; Formand for De er­hvervsøkonomiske Foreningers Fælles-raacl 1942-47 samt Næstformand i t'ri-luftsraadet fra 1943; Medlem af Nordisk Turisttrafikkomité fra 1943, Sekretær fra 1945: Medlem af Bestyrelsen for International Union of Official Tou-rism Organisation 1947-48.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; S.V.3'.

Adresse: N-Volds?. 12, Kbhvn. K.

FatherMother
Frants LichtenbergAsta Hoffmeyer
MarriageChildren
- Ebba Tvede Lind 07 Dec 1931 - Lise Lichtenberg

Mogens Lichtenberg
* 27 May 1903
-
Frants Lichtenberg
-
-
Asta Hoffmeyer
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage21 Jun 2020